Free songs
Gränsrör logo
25
FEB
2014

Byte vattenmätare

by :
comment : Off

Mätarbyte i Grankullen och Tjärhovet

Haparanda kommun har beslutat att byta vattenmätare på Grankullen och Tjärhovet med start i februari. Vi, Gränsrör i Norr AB, utför tjänsten åt Haparanda kommun.

Vattenmätarbytet sker främst dagtid och kommer att pågå under en treårsperiod. Detta gäller byte av befintlig vattenmätare till fjärravläsningsbar (digital) vattenmätare.

I och med detta kommer kommunen övergå till digitaliserad avläsning av vattenförbrukningen och självavläsning en gång per år upphör. De nya fjärravläsningsbara vattenmätare har även en larmfunktion som larmar vid ett eventuellt läckage i fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer att via post få informationsbrev om detta. Som fastighetsägare behöver ni alltså inte göra något, vi hör av oss och kommer överens om när ett byte av vattenmätare kan ske.

Haparanda kommun vill informera va-abonnenter om att det är fastighetsägarens skyldighet att placeringen av vattenmätare är i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) § 19-20.
Se bilden här nedanför vilken visar konstruktion och placering av vattenmätare.
Vattenmätare

För fastighetsägare som saknar konsol kan vi ombesörja att montera konsol samtidigt som mätarbytet sker. Då fastighetsägaren själv skall bekosta detta innebär det en liten kostnad för konsol och arbetstid.

Läs mer om mätarbytet på Haparanda Kommuns hemsida >>

Har ni frågor, kontakta oss eller Kommunen.

Gränsrör i Norr AB
Butik: 0922-108 08
Mobil: 076-102 92 73
Epost >>

Haparanda kommun
Växel: 0922-260 00