Free songs
Gränsrör logo

SVEPVi är medlemmar i SVEP, Svenska Värmepumpföreningen

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

Flertalet av landets tillverkare, importörer, återförsäljare är medlemmar och även företag och organisationer med intressen i värmepumpbranschen.

SVEP samarbetar med myndigheter och institutioner, tillhandahåller och sprider opartisk information, fungerar som remissinstans, administrerar branschstatistik, svarar för utbildning och certifiering av installatörer, utarbetar bla garantier i samråd med Konsumentverket, administrerar VPN – Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.

Läs mer på SVEP’s hemsida www.svepinfo.se >>